آموزش Microsoft Excel
 
قالب وبلاگ

به وسیله اسکرول بار ۴ می توانید قسمتی از کاربرگ را که در چارچوب پنجره ظاهر می شود کنترل کنید. در کاربرگ شما می توانید عمودی اسکرول کنید از بالا به پایین، یا بصورت افقی از سمتی به سمتی دیگر. در هر صورت استفاده از اسکرول بار به کندی انجام می گیرد. ناکارآمد ،وقت گیر و آزار دهنده عالی . زجر دهنده خواهد بود اگر بخواهیم به وسیله ماوس قسمت بزرگی را برای چاپ یا کپی انتخاب کنیم زیرا لرزش صفحه پی در پی خواهد بود.

راه حل ساده است. فقط دستتان را روی کیبورد ۵ بگذارید. (عادت استفاده از ماوس را کنار بگذارید و کمی به ماوس استراحت دهید.) نحوه استفاده از کیبورد را بیاموزید.

 

 حرکت به آخرین سلول محدوده

ترکیب کلیدهای کیبورد می تواند شما را به آخرین ( یا اولین ) سلول موجود در محدوده ببرد:

برای حرکت عمودی از بالا به پایین ، Ctrl + Down Arrow را فشار دهید.

برای حرکت عمودی از پایین به بالا ، Ctrl + Up Arrow را فشار دهید.

برای حرکت افقی از چپ به راست ، Ctrl + Right Arrow را فشار دهید.

برای حرکت افقی از راست به چپ ، Ctrl + Left Arrow را فشار دهید.

 

 مثال:شکل زیر را ببینید.

از سلول A1 به آخرین سلول موجود در محدوده حرکت کنید. (یعنی سلولی که قبل از سلول های خالی قرار دارد.(

سلول A1 را انتخاب کنید و کلیدهای Ctrl + Down Arrow را فشار دهید.

 

 نتیجه: شما به سلول A14 منتقل خواهید شد، آخرین سلول موجود در محدوده که دارای داده است). توجه: شما می توانید از کلید End و Down Arrow به جای Ctrl Down Arrow + استفاده کنید)

ادامه دهید و به ناحیه بعدی که داده دارد بروید.کلیدهای Ctrl + Down Arrow را دوباره فشار دهید تا به سلول A16 برده شوید.کلیدهای Ctrl + Down Arrow را چند بار که فشار دهید به آخرین سلول حاوی داده حرکت می کنید و الی آخر.

انتخاب یک ناحیه از سلولهای غیر همجوار

 سلول A1 را انتخاب کنید.کلیدهای Ctrl + Shift + Down Arrow را فشار دهید. Ctrl را همچنان نگه دارید و با استفاده از ماوس ناحیه دیگری را انتخاب کنید.کلید ماوس را رها کنید و با نگهداشتن Ctrl نواحی دیگری را انتخاب کنید.

 

انتخاب ناحیه پیوسته یا غیر پیوسته از سلولها بدون فشار دادن Ctrl یا Shift

کلید F8 را برای انتخاب پیوسته فشار دهید.عبارت EXT در نوار وضعیت دیده خواهد شد.  فشار دادن کلید F8 باعث توسعه ناحیه انتخابی می شود.سلول A1 را انتخاب کنید، و ناحیه انتخابی را به وسیله کلیدهای جهت دار چهارگانه توسعه  دهید. کلید F8 را دوباره فشار دهید تا حالت توسعه ناحیه انتخابی خاموش شود.

برای نواحی انتخابی غیر همجوار کلیدهای Shift + F8 را فشار دهید.عبارت ADD در نوار وضعیت دیده خواهد شد.چند ناحیه غیر همجوار را با ماوس انتخاب   کنید.یکی پس از دیگری.

کلیدهای Shift + F8 را فشار دهید تا این حالت خاموش شود.

[ ۱۳٩۱/۳/۱٤ ] [ ۱۱:٠٤ ‎ب.ظ ] [ فاطمه ملکی کیجانکی ] [ نظرات () ]

انتخاب یک ستون یا ستونها

یک یا چند سلول را در کاربرگ انتخاب کنید و Ctrl + Spacebar را فشار دهید.

توجه : اگر سلول انتخاب شده بخشی از ستونی باشد که در آن ستون سلول ادغام شده باشد ستونهای دیگری که سلول این ستون با سلول آن ستونها ادغام شده است نیز انتخاب خواهند شد.

 

انتخاب سطر یا سطرها

 یک یا چند سلول را انتخاب کرده و Shift + Spacebar را فشار دهید.

 

اضافه کردن یک سلول ، یک سطر ، یک ستون

 برای این کار + + Ctrl ) Ctrl و +) را فشار دهید.در پنجره باز شده مشخص کنید که می خواهید سطر ، ستون یا سلول وارد کنید.دو گزینه اول برای سلول و دوتای بعدی برای سطر و ستون است.

حذف یک سلول ، یک سطر ، یک ستون

برای این کار Ctrl+- (Ctrl و - ) را فشار دهید.در پنجره باز شده مشخص کنید که می خواهید سطر ، ستون یا سلول را حذف کنید.دو گزینه اول برای سلول و دوتای بعدی برای سطر و ستون است.

مخفی کردن یا آشکار کردن یک یا چند ستون

 مخفی کردن : یک یا چند سلول را انتخاب کنید و Ctrl + 0 را فشار دهید.

آشکار کردن : سلولهای چپ و راست ستون مخفی شده را انتخاب کنید و فشار دهید: Ctrl + Shift +0

تذکر: بهتر است که از کلید صفر موجود در قسمت حروف کیبورد استفاده کنیم نه از صفر قسمت ماشین حساب کیبورد.

 

مخفی کردن یا آشکار کردن یک یا چند سطر

 آشکار کردن :یک یا چند سلول را انتخاب کنید و Ctrl +9 را فشار دهید.

مخفی کردن :سلولهای بالا و پایین سطر مخفی را انتخاب کرده و Ctrl + Shift +9 را فشار دهید.

 

 

داده های بیشتری را در کاربرگ ببینید

کاربرگ اکسل می تواند شامل صدها و هزاران سلول دارای داده باشد.شما می توانید همه دادهای کاربرگ را ببینید یا آنها را بزرگتر کرده یا ناحیه را کوچکتر کنید با استفاده از تکنیکهای زیر:

١. کلید Ctrl+* را فشار دهید تا ناحیه فعلی انتخاب شود.

٢. گزینه View → Zoom را انتخاب کنید.

3 Fit selection. را انتخاب کنید

۴. OK را بزنید.

می توانید با مخفی کردن اجزای پنجره اکسل مثل نوار فرمول ،زبانه های برگه ، نوار ابزارها ،نوار وضعیت تعداد داده های قابل رویت در پنجره را افزایش دهید.

١. گزینه Tools → Options را انتخاب کنید.

٢ View tab.را انتخاب کنید.

 ٣. علامت گزینه های زیر را بردارید: , Row & column headers , Horizontal scroll bar Vertical scroll bar, Sheet tabs, Formula bar and Status bar.

۴. OKرا بزنید.

۵. یکی از نوار ابزارها را انتخاب کرده و روی آن راست کلیک کنید.از منوی باز شده” Customize… “ را انتخاب کنید.همه نوار ابزارها را از حالت انتخاب خارج کنید و Close را بزنید.

نتیجه

فقط عناوین سطرها نمایش داده شده است و سطرهای بیشتری قابل رویت هست.

 

انتخاب یک برگه توسط منو

در سمت چپ زبانه برگه ها در اسکرول بار افقی چند علامت جهت دار وجود دارد. ماوس را روی یکی از آنها برده و راست کلیک کنید. از منوی باز شده نام برگه مورد نظر را انتخاب کنید.

[ ۱۳٩۱/۳/۱٤ ] [ ۱٠:٥۱ ‎ب.ظ ] [ فاطمه ملکی کیجانکی ] [ نظرات () ]

زمانی که شما مرتب از اکسل استفاده می کنید، شما دائما تعداد زیادی از کارهای متداول را انجام می دهید.بیشترین کارهای متداول در اکسل عبارتند از :رونوشت  ، برش و چسباندن .

میانبرهای صفحه کلید سریعترین راه برای انجام این کارها هستند.

 

میانبرهای صفحه کلید

رونوشت Ctrl +C

برش Ctrl + X

چسباندن، با قابلیت تکرار عمل Ctrl + V

چسباندن، بدون قابلیت تکرار عمل Enter

 

کپی یک سلول با متن یا فرمول به هزاران سلول

مثال :متن موجود در سلول A1 را به سلولهای A2 تا A5000 کپی

کنید.

١. در سلول A1 متن " Excel book " را تایپ کنید.

٢. سلول A1 را کپی کنید.

٣. سلول A2 را انتخاب کنید.

۴. در جعبه نام تایپ کنید . A5000

۵. کلید Shift + Enter را با هم فشار دهید ( یک ناحیه پیوسته از

سلولها انتخاب می شود ).

Enter .۶ را فشار دهید.

کپی یک سلول با دوبل کلیک 

١. سلول C2 را انتخاب کنید. (شکل مقابل را ببینید.)

٢. سمت راست سلول گوشه پایین را در نظر بگیرید.

٣. هنگامی که علامت ماوس به شکل یک + درآمد آنگاه دوبل کلیک کنید.اکسل متن یا فرمول را به سلولهای زیرین کپی می کند.این کار تا جایی که با ستون سمت چپ تراز شود ادامه می یابد.اگر ستون سمت چپ خالی باشد ستون سمت راست ملاک عمل قرار می گیرد.

 

[ ۱۳٩۱/۳/۱٤ ] [ ۱٠:٤٦ ‎ب.ظ ] [ فاطمه ملکی کیجانکی ] [ نظرات () ]

اکسل چندین ابزار برای کمک به شما در وارد کردن متن به سلولها عرضه می کند:

استفاده از پر کردن خودکار

هنگامی که متنی را در سلول وارد می کنید ، اکسل داده های موجود در ستون فعلی را جستجو می کند تا ببیند آیا متنی که شما وارد کرده اید با متن های موجود در ستون مطابقت می کند .اگر متن منطبق را پیدا کند به طور خودکار بقیه متن را برای شما پر خواهد کرد. این عمل شما را از وحشت تایپ همه متون نجات خواهد داد. (البته اگر بخواهید که از فایده این قابلیت بهره مند شوید)

همان طور که در شکل می بینید در سطر اول عبارتی درج شده است.حال چون در سطر دوم عبارتی که می خواهیم وارد کنیم اولین حرفش ک است پس اکسل عبارت بالا را پیشنهاد می دهد که اگر منظور ما وارد کردن آن متن باشد می توانیم با زدن اینتر متن را بطور کامل وارد کنیم. به این ترتیب دیگر به تایپ همه عبارت نیازی پیدا نکردیم.

انتخاب از فهرست ورودیهای قبلی

این قابلیت زمانی کار می کند که شما چند متن را در ستون وارد کرده باشید.شما می توانید روی سلول راست کلیک کرده و از منوی باز شده گزینه Pick from list را انتخاب کنید. کلید میانبر آن ALT + Down Arrow است.شما می توانید از بین لیست منحصر بفرد ورودیهای قبلی متن مورد نظر را انتخاب کنید.

[ ۱۳٩۱/۳/۱٤ ] [ ۱٠:٤٢ ‎ب.ظ ] [ فاطمه ملکی کیجانکی ] [ نظرات () ]

 پیچیدن متن به شما این امکان را می دهد که چندین خط از متن را درون یک سلول نشان دهید و مانع ریزش متن به سلولهای مجاور شوید.

جدا از اهمیت ویژه نگهداری متن درون یک سلول ،پیچیدن متن زمانی که با داده ها کار می کنید اهمیت دارد.فصل بخش داده ها را ببینید.

 

روشهای پیچیدن متن

 پیچیدن متن به صورت خودکار

پیچیدن متن به طور دستی

پیچیدن متن از متنی که در محدوده انتخابی گسترده شده است.

پیچیدن متن به صورت خودکار

 ١. متن زیر را در سلول A1 وارد کنید:

This is the best Excel book over published

٢. اینتر را فشار دهید.

٣. سلول را انتخاب کنید.

۴. کلید Ctrl + 1 را فشار دهید. (برای باز شدن کادر شکلبندی  سلول ها)

۵. سربرگ Alignment را انتخاب کنید.

۶. گزینه Wrap text را انتخاب کنید.

٧ .OKرا فشار دهید.

اگر شما همه متن را نمی بینید اندازه سطر یا ستون را تغییر دهید.

لغو پیچیدن متن به صورت خودکار

 ١. سلولی را که با پیچیدن متن شکلبندی شده است انتخاب کنید.

٢. کلید Ctrl +1 را فشار دهید.

٣. سربرگ Alignment را انتخاب کنید.

۴. گزینه Wrap text را غیر فعال کنید. (با برداشتن تیک آن)

۵ OK.را فشار دهید.

 

 اضافه کردن یک میانبر برای متن پیچیده

 پیچیدن متن یک ابزار عالی است که شما هنگام کار با اکسل بسیار از آن استفاده می کنید.شما با اضافه کردن یک سبک در جعبه سبک یک میانبر تعریف می کنید.

[ ۱۳٩۱/۳/۱٤ ] [ ٩:٥٩ ‎ب.ظ ] [ فاطمه ملکی کیجانکی ] [ نظرات () ]

اسم یعنی چه؟

یک اسم می تواند جایگزین آدرس یک سلول یا چند سلول ، یک سطر ، یک ستون و یا یک برگه شود.پس از اینکه شما اسم را تعریف کردید ، اسم به همراه مرجع آن در جعبه  Name ذخیره می شود. جعبه اسم در سمت چپ نوار فرمول قرار دارد.

 تعریف یک اسم

دو راه برای تعریف اسم وجود دارد.

 مستقیما اسم را در جعبه اسم وارد کنید.

١. سلول A1 را انتخاب کنید.

٢. در جعبه Name متن را تایپ کنید.

٣. اینتر را فشار دهید.

 از کادر محاوره ای تعریف اسم کمک بگیرید.

١. سلول B1 را انتخاب کنید.

٢. کلیدهای Ctrl + 3 را فشار دهید

یا از منوی Insert گزینه Name و

سپس Define را انتخاب کنید.

٣. در فیلد Names in workbook

اسم را وارد کنید.

۴ .OKرا کلیک کنید.

 

[ ۱۳٩۱/۳/۱٤ ] [ ٩:٥۱ ‎ب.ظ ] [ فاطمه ملکی کیجانکی ] [ نظرات () ]

درج یک فرمول در سلول

اکسل دو گزینه را برای ورود یک فرمول به سلول پیشنهاد می کند.

تایپ فرمول

کاربران حرفه ای و کار آزموده اکسل ترجیح می دهند که فرمول را مستقیما در سلول یا نوار فرمول درج کنند.این روش برای کاربرانی که با فرمول ها و ترکیب آنها آگاهند بسیار مفید است( یعنی می دانند کجا کاما و پرانتز بگذارند، از ترتیب متغیرها آگاهند ...)و.اگر از ترکیب فرمول مورد نظر خود مطمئن نیستید ، علامت = را تایپ کرده و نام فرمول را تایپ کنید،سپس Ctrl + Shift +A را فشار دهید.اکنون شما ترکیب فرمول را می بینید. (در اکسل های جدید اگر بعد از نام فرمول پرانتزی را باز کنید نوار زرد رنگی ظاهر می شود که از طریق آن می توانید متغیرهای فرمول را ببینید.)

ورود داده ها به فیلدهای ویرایش فرمول

فیلدهای ویرایش شما را در بکار گیری فرمول یاری خواهند کرد.

میانبرهایی برای باز کردن جدول فرمول

Ctrl + A – پس از تایپ نام فرمول به سرعت جدول فرمول را باز می کند.برای مثال:

تایپ کنید SUM = و Ctrl + A را فشار دهید تا جدول فرمول باز شود.

Shift + F3 – کادر محاوره ای Paste Function را باز کنید.یا از آیکون Paste Function در نوار ابزار استفاده کنید.

کپی یک فرمول ،مرجع مطلق و نسبی

مرجع نسبی

زمانی که یک فرمول کپی می شود ،مرجع نسبی بکار می رود.مرجع نسبی فاصله مابین مرجع و سلول حاوی فرمول است که به تعداد سطر و ستون بیان می شود.برای مثال در سلول A1 عدد ١٠٠ را تایپ کنید.در سلول B1 فرمول A1 = را درج کنید.سلول B1 ستون کناری سلول A1 در سمت راست است .وقتی فرمول از سلول B1 به سلول B10 کپی می شود فاصله بین مرجع و سلول حاوی فرمول همچنان یک ستون باقی می ماند.فرمول سلول B10 عبارت است از =A10

در واقع می توان گفت که در کپی کردن فرمول ها منطق آنها کپی می شود.به مثال زیر توجه کنید:

در جدول روبرو می خواهیم فرمول زیر را در سلول B2 درج کنیم که B1+A2 = حال اگر این فرمول را به سلول C2 کپی کنیم چه می شود؟ فرمول عبارت خواهد بود از =C1+B2 اگر منطق فرمول را به صورت زیر در نظر بگیریم می بینیم که این جواب به دست آمده درست است.

اگر همین فرمول را در سلول C3 کپی کنیم حدس می زنید که فرمول چه خواهد بود؟

مرجع مطلق

در مثال قبلی سلول B1 را انتخاب کنید.در نوار فرمول مرجع A1 را انتخاب کنید و F4 را فشار دهید. نتیجه عبارت است از : =$A$1

محتوای سلول B1 را به سلول B10 کپی کنید.توجه کنید که فرمول تغییر نمی کند و مرجع همچنان A$1 $= است.

کلید F4

این کلید میانبر مهمی است.میانبر F4 که با مراجع مطلق و نسبی سر و کار دارد ، چهار حالت دارد .سلول B1 را انتخاب کنید، و سپس نوار فرمول را پس از علامت = انتخاب کنید. F4 را چند بار فشار دهید.به فرمول دقت کنید که چگونه هر بار که F4 را فشار می دهید تغییر می کند.

حالت ١- مرجع مطلق برای سطر و ستون.، =$A$1

حالت ٢ – مرجع نسبی برای ستون و مرجع مطلق برای سطر ، =A$1

حالت ٣ – مرجع مطلق برای ستون و مرجع نسبی برای سطر ، =$A1

حالت ۴ – مرجع نسبی برای ستون و سطر ، =A1

[ ۱۳٩۱/۳/۱٤ ] [ ٩:۳٢ ‎ب.ظ ] [ فاطمه ملکی کیجانکی ] [ نظرات () ]

ساخت نمودارها با F11

برای توضیح ، شکل زیر را ببینید، که داده های فروش را توسط مناطق نشان می دهد .

یک سلول را در جدول داده ها انتخاب کنید و کلید F11 را فشار دهید.

نتیجه – اکسل یک برگه نمودار باز می کند ، یک برگه در کارپوشه شما که دارای نمودار جدیدی است.

ساخت سریع نمودارها با استفاده از نوار ابزار نمودار

یک سلول را در جدول داده ها انتخاب کنید ، و در نوار ابزار نمودار روی آیکون Chart Type کلیک کنید تا انواع مختلفی از نمودارها را نشان دهد .نوع نمودار را به دلخواه انتخاب کنید.

نتیجه – نمودار به سرعت اضافه می شود.

اندازه کردن نمودارها با پنجره

برگه نمودار را انتخاب کنید ( اگر برگه نمودار ندارید کلید F11 را فشار دهید .) ، یا نموداری را که در کاربرگ جا داده شده است را انتخاب نمایید.از منوی View گزینه Sized with Window را انتخاب کنید.نمودار به طور خودکار با اندازه پنجره تنظیم خواهد شد.

تعیین نوع نمودار پیش فرض

شما می توانید نوع نمودار پیش فرض را با فشار دادن کلید F11 یا با انتخاب نوع دیگری از نمودارها از نوار ابزار Chart تغییر دهید.

برگه نمودار یا نمودار جا سازی شده در کاربرگ را انتخاب نمایید ، راست کلیک کنید .از منوی Chart ، نوع نموداری را که می خواهید از فهرست انتخاب کنید سپس روی Set as Default کلیک کنید.روی OK کلیک کنید.

چاپ یک نمودار

یک نمودار را انتخاب کنید .در منوی File ، گزینه Page Setup را انتخاب کنید.سپس سربرگ Chart را انتخاب کرده و روی Print Preview کلیک نمایید .حال نمودار را چاپ کنید.

[ ۱۳٩۱/۳/۱٤ ] [ ٦:٠٧ ‎ب.ظ ] [ فاطمه ملکی کیجانکی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

صفحات اختصاصی
موضوعات وب
 
آرشيو مطالب
امکانات وب


.

كد ماوس


Pichak go Up